Türkiye kentleri bilgi yarışması

0%

Hangi kentler sınır komşusu değildir?

Correct! Wrong!

Fotoğraf hangi kente aittir?

Correct! Wrong!

Fotoğraf hangi kente aittir?

Correct! Wrong!

Fotoğraf hangi kente aittir?

Correct! Wrong!

Hangi kent daha güneyde yer alır?

Correct! Wrong!

Fotoğraf hangi kente aittir?

Correct! Wrong!

Hangi kent merkezi Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaz?

Correct! Wrong!

Fotoğraf hangi kente aittir?

Correct! Wrong!

Fotoğraf hangi kente aittir?

Correct! Wrong!

Hangi kentin denize kıyısı yoktur?

Correct! Wrong!