Gelecekte Irklar, Milletler,Bireyler

Hangi nitelikte olursa olsun hemşehriniz sizin için hangi durumda önemlidir? Şu kentlidir, hısım akrabası çoktur düşüncesi sizin ile çevreniz arasında nasıl bir etki oluşturur? “……..olsun da taştan topraktan olsun” söylemi hangi düzeyde olan

insanın kafasından geçen bir düşüncenin sonucudur?
Bu sorular arttırılabilir, hepsinde insanın kendisinin dahi farkında olmadığı aidiyet duygusu hakimdir. Hemşehriniz, ırktaşınız, milletinizin üyesi hırsızdır, yan kesicidir, tecavüzcüdür fakat sizin gücünüzdür, ona bu nitelendirmeleri sizinde yakıştırmanız gücünüzün çözülmesini sağlayacaktır çünkü siz birey olamamış karşınızdakini birey olarak değerlendirmeden uzak feodal toplumların kar topu gibi biriktirip getirdiği bir gücün arkasında olmayı kendi gücünüz olarak görme kolaycılığına sığınmayı yeğlemişsinizdir. “Benim ırkımdan, hemşehrim değil fakat mükemmel insan ” deyişi sizden uzaktır.
Bu gibi bazı feodal güçlerin gölgesine sığınma isteği aslında bireyini yüceltememiş “Sen başkalarının gölgesi olmadan hiç bir şeysin” düşüncesinin bütün ağırlığı ile hissedilmiş toplumların niteliğidir. Bu gücün çevresinde bulunmayıp bireysel seçi
mlerinizi ve davranışlarınızı öne çıkarın bakalım ne oluyor, tabii ki yalnız; oluşmuş o koca feodal gücün karşısında yalnızlaşmayı göze alırsınız.

Yüzyılımızın bu demode olan toplumsal statüleri çoktan geride bırakması gerekiyordu fakat özellikle güçlü birey istemeyen bir zümrenin söylemine kulak verecek güdülü birey tercih eden çağımızın özellikle gelişmişaidiyet ülkeleri farklı şekilde sömürmek istedikleri coğrafyalarda bu kendi toplumlarında çoktan toprağa gömdükleri demode düşünceleri yüceltmeyi gö
rev bilmektedirler. Çağdaş, evrensel birey yaşamının düşünülen iki kutuplu dünyada kendi işlerine gelmeyeceğini bilmektedirler.
Orta Doğunun matruşkalar gibi parçalandıkça küçülen yapısı geleceğin dünyasını dizayn etmek için uygundur. Hemşehriciliğine, ırkdaşlığına göre yaşayan topluluklar oluşturmak herkese ayrı ayrı komut vermek yerine bir topluluğa komut verip yönlendirmek gibi kolay bir toplum dizaynı yaratmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir