İnanmak veya inanmamak

Ben özellikle tek tanrılı dinlerin birbirleri ile çelişkisini izlerken gerçekten yorulurum; neye inanıyorsun? tek bir yaratıcıya, pekiyi burada bir birleşme noktası var mı var, Adem ve Havva dan geldiğimize inanıyorsun orada da bir birleşme noktası var mı var, yaratıcının sana bir nefesin kadar yakın olduğuna inanıyor musun? İnanıyorsun, peygamberleri yaratıcının gönderdiğine inanıyor musun evet, şimdi bu kadar evetten sonra dön bir tarihsel sürece bak neler olmuş; tek tanrılı dinler birbirini adeta talan etmiş, yok etmiş. Haçlı savaşlarını 1096-1270 arasında yaklaşık 74 yılII-hacliseferi devam etmiş ve binlerce insan ölmüş yerinden yurdundan olmuş, 1618-1648 arası “Otuz yıl savaşları” denilen bir süreçte Protestanlar ile Katolikler Avrupayı bir kan gölü haline getirmişler ve yüz binlerce insan ölmüş, salgın hastalıklar, yoksulluk insan yaşamını adeta cehenneme çevirmiş.

Bu gün Orta Doğu’ya baktığımızda İslam içinde yaratıcının adını aynı adla haykıran, aynı peygambere, kitaba inanan insanların adeta birbirlerine karşı bir cellada dönüştüğünü ve yaşamı cehenneme dönüştürmek için elinden ne gelirse yaptığını görürsünüz. Yaratıcının kendisine bir şah damarı kadar yakın olduğuna inanan ve insanı sevmenin yaratıcıyı sevmek demek olduğunu düşünen bir akıllı canlının kafasında bu güzel düşünceleri öldürüp yerine cinnet aşamasına gelmesini ve bunu yaparak diğer tarafta ödüllendirileceğini düşündüresuriye-de-varil-bombali-saldirilar-5479496_2066_on mekanizma nedir sorusuna cevap bulmak gerekiyor diyorum ve inanan için kutsal kitaplarda yer alan iki sözü ekliyorum.

Âdem (a.s.)’ın oğlu Kâbil*in Hâbil’i öldürme suçu, öldürmenin

insanlığa tecavüz anlamına gelen bir suç olduğunu gösterir.

Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Bu yüzden İsrâiloğulları’na

şu gerçeği hükmettik: Kim bir canı, bir can karşılığında veya

yeryüzünde bir fesat çıkarmaktan dolayı olmaksızın, öldürürse
bütün insanları öldürmüş gibi olur.”
(el-Mâide, 5/32) Kuran-ı Kerim

“Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.
(Luka 6:27-28) İncil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir